Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, частина 2

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.012
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна