Сучасні методи дослідження математичних моделей

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.014
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна