Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.015
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна