Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.017
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна