Міжнародна та європейська безпека

Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.291.02.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна