Футурологія

Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.291.02.M.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: Сухорольський Петро Михайлович, к. ю. н, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання принципів, завдань, засобів і методів футурології; знання історії розвитку уявлень про майбутнє та змісту основних футурологічних концепцій; розуміння сучасних тенденцій та прогнозованих змін в основних сферах людської діяльності; розуміння взаємозв'язків та залежностей між сферами суспільного життя всередині країн та у міжнародному середовищі; уміння застосовувати набуті знання при здійсненні аналітичної та прогностичної діяльності; уміння поєднувати досягнення різних дисциплін задля прийняття соціально значимих рішень; уміння обирати, застосовувати та поєднувати методи прогнозування та проектування майбутнього; уміння залучати та мотивувати людей задля досягнення спільної мети; уміння сприяти досягненню загальносуспільних та особистих цілей з урахуванням глобальних світових тенденцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Кореквізити: Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Короткий зміст навчальної програми: Футурологія як наукова і навчальна дисципліна. Міждисциплінарні основи футурології. Еволюція утопії у світовій культурі. Дистопія як образ небажаного майбутнього. Індустріальні і постіндустріальні теорії. Популярні постіндустріальні концепції ХХ ст. Осмислення глобальних проблем. Альтерглобалістські концепції та рухи. Концепції розвитку культури. Криза культури, маси і культура. Техніцистичні теорії та утопії. Технології як розширення людини. Закономірності розвитку науки і місце футурології. Методи футурології. Форсайт. Багаторівневий аналіз. Основи дослідження цінностей у футурології. Ціннісний аналіз соціальних проектів і прогнозів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, доповіді, індивідуальні завдання. Підсумковий контроль (60%): тестові завдання, теоретичні питання, аналітичні завдання.
Рекомендована література: Bell W. Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era. Vol.1: History, Purposes, and Knowledge. – New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997. Bell W. Foundations of Futures Studies II: Values, Objectivity and the Good Society. – New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997. Bell W. Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education. Westport, CT: Praeger Studies on the 21st Century, 2002. Gidley J. The Metaphors of Globalisation: A Multi-Layered Analysis of Global Youth Culture // The Causal Layered Analysis (CLA) Reader: Theory and Case Studies of an Integrative and Transformative Methodology, Tamkang University Press, Taipei, Taiwan, 2004. – P. 300–314. Inayatullah S. Causal Layered Analysis: An Integrative and Transformative Theory and Method/ - Futures Research Methodology. – Taipei, Taiwan, 2003. Slaughter R. The Knowledge Base of Futures Studies. – Hawthorn, Victoria, Australia: DDM Media Group, 1996.