Кількісні та якісні методи дослідження міжнародних інформаційних відносин

Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.291.02.O.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна