Основи професійної мобільності

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна