Пристрої мікроелектронної та мікропроцесорної техніки

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.M.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна