Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.022
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: Викладачі кафедри - керівники магістерських кваліфікаційних робіт
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконання студентом наукових досліджень на задану тематику в межах вимог до магістерської роботи. Самостійний аналіз та написання висновків по роботі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Повний курс усіх загальних та спеціальних предметів за термін навчання на рівні магістратури.
Короткий зміст навчальної програми: Вибір наукової та практичної тематики дослідження. Застосування методів та засобів наукового дослідження.
Методи та критерії оцінювання: Екзаменаційна комісія на публічному захисті оцінює: 1. Зміст, розкриття теми, застосування методів, відповідність оформлення дипломної роботи - 70% 2. Представлення на захисті та відповіді на питання - 30%
Рекомендована література: Методичні рекомендації до магістерської кваліфікаційної роботи.