Математичні моделі економіки

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 7.113.01.M.010
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна