Комп'ютерне моделювання наносистем

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 7.113.01.E.014
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна