Сучасні Web-технології

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології
Код дисципліни: 7.122.06.O.003
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна