Математичні методи статистичної обробки та аналізу даних

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології
Код дисципліни: 7.122.06.E.018
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна