Програмування для мобільних пристроїв

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології
Код дисципліни: 7.122.06.E.016
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: к.ф.-м.н., доцент каф. ПМ Янішевський Василь Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати основні етапи і особливості процесу проектування програмного забезпечення для мобільних пристроїв, технології та інструменти проектування мобільних додатків для сучасних мобільних платформ, основи функціонування мобільних пристроїв та принципи їх взаємодії з інформаційними системами, засоби розробки мобільних рішень; - уміти здійснювати аналіз можливостей сучасних інструментальних середовищ розробки програм для мобільних пристроїв та їх інсталяції на персональний комп’ютер, застосовувати інструменти для розроблення мобільних додатків, розробляти додатки для мобільних пристроях на розповсюджених мовах програмування, розгортати програмні продукти на мобільних пристроях, користуватися раніше складеними програмами і здійснювати супровід програм, вносити зміни в програму, виконувати відлагодження програм за допомогою інструментальних засобів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, мова Java.
Короткий зміст навчальної програми: Основні відомості про мобільні пристрої та додатки. Програмування для Андроїд. Основи розробки та побудови мобільних додатків. Зберігання та опрацювання даних у мобільних додатках. Сенсорне введення інформації. Захист інформації в мобільних додатках. Характеристики безпровідних технологій передачі даних.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (50%): опитування на лабораторних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт, . • Підсумковий контроль (50%) - екзамен.
Рекомендована література: 1. Пол Дейтел, Харви Дейтел Android для разработчиков - C-Пб.: Питер, 2016. - 512 с. 2. Брайн Харди, Билл Филлипс Android. Программирование для профессионалов. - С-Пб.: Питер, 2016. - 640 с 3. Кармен Делессио, Лорен Дэрси, Шейн Кондер Создание приложений для Android за 24 часа - М.: Эскмо, 2015. - 528с 4. Голощапов A. J1. Google Android: программирование для мобильных устройств / Голощапов A. J1. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 448 с. : ил. + CD-ROM - (Профессиональное программирование). 5. Горнаков С. Г. Программирование мобильных телефонов на Java 2 ME — ДМК прес, Москва, 2005 р, - 311 с.