Педагогіка і методика викладання у вищій школі

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології
Код дисципліни: 7.122.06.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна