Дипломатичний практикум

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.ф.н., доцент Волинець Оксана Олексіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати методи та засоби дипломатичної комунікації, основні види документів та дипломатичного листування; специфіку протокольної практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних організацій, міжнародних нарад, конференцій, самітів, тощо); основні правила і норми дипломатичного етикету як складових іміджу сучасного дипломата, офіційної особи; вміти складати підсумкові документи за результатами проведення дипломатичних бесід; моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів; розробляти програми візитів; моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, самітів, конференцій, дипломатичних прийомів, в транспортних засобах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Теорія міжнародних відносин, Дипломатична і консульська служба. Кореквізит: Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах.
Короткий зміст навчальної програми: Дипломатичний протокол і етикет та його значення в дипломатичних колах. Дипломатичне листування. Протокол візитів офіційних делегацій. Протокол на міжнародних конференціях. Дипломат і засоби масової інформації. Візитні картки в дипломатичному протоколі та етикеті. Дипломатичний прийом (прийняття). Протокол та етикет за столом. Зовнішній вигляд дипломата, офіційної особи. Добрі манери, або етикет на щодень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання практичних завдань. Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування.
Рекомендована література: 1. Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: Навч. посіб., - К.: Знання, 2007. 2. Подворна О.Г. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібник. – Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2014. – 236 с 3. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет. Навч. посібн. – К.: Вид-во «Знання», 2012. – 262 с. 4. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібн.. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 296 с.