Основи інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.E.31
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к.політ.н., доцент Максимець Віра Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; • уміння використовувати на практиці методи обробки інформаційних потоків при підготовці аналітичних досліджень; • уміння розробляти аналітичні моделі міжнародних відносин для дослідження міжнародних ситуацій; • уміння здійснювати аналіз причин кризових ситуацій і визначати заходи для їх подолання; • знання методології інформаційно-аналітичної діяльності; • знання основних етапів інформаційно-аналітичної роботи; • знання конкретних методик та методів обробки інформаційних потоків та підготовки аналітичних матеріалів; • знання основ організації та функціонування інформаційно-аналітичних структур; • знання інформаційно-аналітичних служб парламентів європейських держав та ЄС; • знання ролі провідних європейських дослідницьких організацій у аналізі та формуванні зовнішньої політики; • знання особливостей розвідувальних служб в забезпеченні зовнішньої політики європейських держав.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теорія та практика електронного урядування в державах ЄС; кореквізити: • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності зовнішньополітичних відомств. Роль розвідувальних служб в забезпеченні зовнішньої політики європейських держав. Зовнішньополітичні комунікативні технології провідних європейських держав. Особливості інформаційно-аналітичних служб парламентів провідних країн Європи. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності дипломатичних й консульських установ в країні перебування. Основні форми і тенденції розвитку сучасних інформаційно-аналітичних центрів у європейських країнах. Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління. Роль європейських дослідницьких організацій у аналізі та формуванні зовнішньої політики. Організація діяльності інформаційно-аналітичних служб в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення транскордонного співробітництва держав-членів Європейського Союзу та України.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усні опитування, письмові опитування, виконання індивідуальних домашніх завдань (40%); • підсумковий контроль: екзамен у письмово-усній формі (60%).
Рекомендована література: 1. Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: 1-74 практичні аспекти : кол. моногр. / Є. Б. Тихомирова, Н. П. Карпчук, Б. М. Юськів [та ін.]; за заг. ред. А. М. Митко. - Луцьк : Вежа-друк, 2014. -288 с. 2. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Митко – Луцьк : ВМА “Терен”, 2012. – 262 с. 3. Піпченко Н.О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів: Монографія / Н.О. Піпченко. - К.:Центр вільної преси, 2014. – 334 с. 4. Семенов Б.М. Особенности информационно-аналитической работи государственньїх структур в областе внешней политики: учеб. пособие / Б.М.Семенов. - М. : МГИМО, 2003. - 74 с. 5. Почепцов Г. Нові медіа як засіб міжнародних інформаційних інтервенцій [Електронний ресурс] / Г.Почепцов // Медіаграмотність. - Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/13955 6. Цимбалюк В.Є. Інформаційне право: концептуальні положення для кодифікації інформаційного законодавства: Монографія, В.С Цимбалюк. 466 - К: «Освіта України», 2011.-426 с.

Основи інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав (курсова робота)

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.E.33
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к.політ.н., доцент Максимець Віра Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; • уміння використовувати на практиці методи обробки інформаційних потоків при підготовці аналітичних досліджень; • уміння розробляти аналітичні моделі міжнародних відносин для дослідження міжнародних ситуацій; • уміння здійснювати аналіз причин кризових ситуацій і визначати заходи для їх подолання; • знання методології інформаційно-аналітичної діяльності; • знання основних етапів інформаційно-аналітичної роботи; • знання конкретних методик та методів обробки інформаційних потоків та підготовки аналітичних матеріалів; • знання основ організації та функціонування інформаційно-аналітичних структур; • знання інформаційно-аналітичних служб парламентів європейських держав та ЄС; • знання ролі провідних європейських дослідницьких організацій у аналізі та формуванні зовнішньої політики; • знання особливостей розвідувальних служб в забезпеченні зовнішньої політики європейських держав
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теорія та практика електронного урядування в державах ЄС; кореквізити: • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності зовнішньополітичних відомств. Роль розвідувальних служб в забезпеченні зовнішньої політики європейських держав. Зовнішньополітичні комунікативні технології провідних європейських держав. Особливості інформаційно-аналітичних служб парламентів провідних країн Європи. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності дипломатичних й консульських установ в країні перебування. Основні форми і тенденції розвитку сучасних інформаційно-аналітичних центрів у європейських країнах. Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління. Роль європейських дослідницьких організацій у аналізі та формуванні зовнішньої політики. Організація діяльності інформаційно-аналітичних служб в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення транскордонного співробітництва держав-членів Європейського Союзу та України.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: виконання курсової роботи (100%).
Рекомендована література: 1. Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: 1-74 практичні аспекти : кол. моногр. / Є. Б. Тихомирова, Н. П. Карпчук, Б. М. Юськів [та ін.]; за заг. ред. А. М. Митко. - Луцьк : Вежа-друк, 2014. -288 с. 2. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Митко – Луцьк : ВМА “Терен”, 2012. – 262 с. 3. Піпченко Н.О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів: Монографія / Н.О. Піпченко. - К.:Центр вільної преси, 2014. – 334 с. 4. Семенов Б.М. Особенности информационно-аналитической работи государственньїх структур в областе внешней политики: учеб. пособие / Б.М.Семенов. - М. : МГИМО, 2003. - 74 с. 5. Почепцов Г. Нові медіа як засіб міжнародних інформаційних інтервенцій [Електронний ресурс] / Г.Почепцов // Медіаграмотність. - Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/13955 6. Цимбалюк В.Є. Інформаційне право: концептуальні положення для кодифікації інформаційного законодавства: Монографія, В.С Цимбалюк. 466 - К: «Освіта України», 2011.-426 с.