Практикум з політичної комунікації

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.M.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна