Розподілені системи керування виробництвом

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.12.E.048
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: доцент, д.т.н. Федоришин Роман Миронович асистент Демків Ігор Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знання основних архітектурних принципів побудови промислових систем керування, принципів їх функціонування; 2) знання мов програмування мікропроцесорних контроллерів в автоматизованих системах керування; 3) знання сучасного стану і тенденцій розвитку, перспективних вітчизняних та зарубіжних розробок і новітніх технологій в галузі комп’ютерних та промислових керуючих систем; 4) уміння обґрунтовано вибирати структуру та засоби для побудови автоматизованих системах керування хімічних виробництв за допомогою засобів Siemens; 5) уміння виконувати конфігурування компонентів мікропроцесорних контролерів на базі моделі Simatic S7-400 з використанням пакету прикладних програм Siemens Simatic PCS7; 6) розуміти обмеження та галузь застосування таких засобів, на основі чого застосовувати їх для побудови автоматизованих систем у розподілених систем керування технологічними процесами хімічних виробництв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комп’ютерні технології та програмування, ч.1, ч.2 Мікропроцесорна техніка Мікропроцесорні програмні засоби автоматизації
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення основних архітектурних принципів побудови автоматизованих систем керування на основі стандартних засобів Siemens Simatic PCS7. Розглянуто проектування систем автоматизації CFC\SFC, бібліотеки функціональних блоків, HW конфігурування, редактор графіки для проектування станції оператора, PDM утиліти для настроювання прниладів польового рівня. Особливої уваги надано вивченню мікропроцесорних засобів Simatic S7-400. Розглянуто протоколи HART, Profibus-FMS, DP, PA. Надано приклади реалізації розподіленої системи автоматизації з використанням перелічених засобів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань здійснюється шляхом поточного контролю (ПК - 30 балів) та семестрового контролю у формі екзамену (ЕК - 70 балів). ПК здійснюється у формі: - усного експрес-контролю під час лабораторних занять; - захисту лабораторних робіт. На ЕК виносяться теоретичні питання та завдання, що потребують вміння застосувати отримані знання при вирішенні практичних завдань з розподілених систем керування виробництвами.
Рекомендована література: 1. Конспект лекцій з дисципліни “Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2016. - 97 с. 2. Вивчення основ побудови цифрових мереж: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 1 з дисципліни “Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 18 с. 3. Дослідження методів фізичного та логічного кодування: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 2 з дисципліни ”Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 14 с. 4. Відлагодження локальної мережі за допомогою засобів Microsoft Windows: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 3 з дисципліни ”Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 16 с. 5. Реалізація обміну даними за Modbus протоколом: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 4 з дисципліни ”Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 17 с. 6. Вивчення протоколу Profibus-DP на базі контролера Simatic S7-300 (Siemens) Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 5 з дисципліни ”Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 17 с.

Розподілені системи керування виробництвом

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.M.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: доцент, д.т.н. Федоришин Роман Миронович асистент Демків Ігор Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знання основних архітектурних принципів побудови промислових систем керування, принципів їх функціонування; 2) знання мов програмування мікропроцесорних контроллерів в автоматизованих системах керування; 3) знання сучасного стану і тенденцій розвитку, перспективних вітчизняних та зарубіжних розробок і новітніх технологій в галузі комп’ютерних та промислових керуючих систем; 4) уміння обґрунтовано вибирати структуру та засоби для побудови автоматизованих системах керування хімічних виробництв за допомогою засобів Siemens; 5) уміння виконувати конфігурування компонентів мікропроцесорних контролерів на базі моделі Simatic S7-400 з використанням пакету прикладних програм Siemens Simatic PCS7; 6) розуміти обмеження та галузь застосування таких засобів, на основі чого застосовувати їх для побудови автоматизованих систем у розподілених систем керування технологічними процесами хімічних виробництв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комп’ютерні технології та програмування, ч.1, ч.2 Мікропроцесорна техніка Мікропроцесорні програмні засоби автоматизації
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення основних архітектурних принципів побудови автоматизованих систем керування на основі стандартних засобів Siemens Simatic PCS7. Розглянуто проектування систем автоматизації CFC\SFC, бібліотеки функціональних блоків, HW конфігурування, редактор графіки для проектування станції оператора, PDM утиліти для настроювання прниладів польового рівня. Особливої уваги надано вивченню мікропроцесорних засобів Simatic S7-400. Розглянуто протоколи HART, Profibus-FMS, DP, PA. Надано приклади реалізації розподіленої системи автоматизації з використанням перелічених засобів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань здійснюється шляхом поточного контролю (ПК - 30 балів) та семестрового контролю у формі екзамену (ЕК - 70 балів). ПК здійснюється у формі: - усного експрес-контролю під час лабораторних занять; - захисту лабораторних робіт. На ЕК виносяться теоретичні питання та завдання, що потребують вміння застосувати отримані знання при вирішенні практичних завдань з розподілених систем керування виробництвами.
Рекомендована література: 1. Конспект лекцій з дисципліни “Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2016. - 97 с. 2. Вивчення основ побудови цифрових мереж: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 1 з дисципліни “Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 18 с. 3. Дослідження методів фізичного та логічного кодування: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 2 з дисципліни ”Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 14 с. 4. Відлагодження локальної мережі за допомогою засобів Microsoft Windows: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 3 з дисципліни ”Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 16 с. 5. Реалізація обміну даними за Modbus протоколом: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 4 з дисципліни ”Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 17 с. 6. Вивчення протоколу Profibus-DP на базі контролера Simatic S7-300 (Siemens) Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи N 5 з дисципліни ”Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування” для студентiв спеціальності 7.050202 “Автоматизоване управління технологічними процесами” / Укладач: Ф.Д. Матіко. - Львiв: Вид-во Національного ун-ту ‘Львiвська полiтехнiка’, 2012. - 17 с.