Фахова іноземна мова

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна