Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, частина 2

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.10.E.039
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретичні основи та методологію наукових досліджень; - уміти застосовувати під час проведення досліджень сучасний математичний апарат; - уміти самостійно виконувати наукові дослідження; - уміти оформляти та презентувати результати наукових досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - технологічні об’єкти та процеси виробництва; автоматизація технологічних процесів різних галузей промисловості; – кореквізити: - моделювання та оптимізація систем керування; практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Роль наукових досліджень у підготовці висококваліфікованих магістрів-науковців. Наукова організація дослідного процесу. Зміст і етапи наукового дослідження. Процес наукового дослідження в галузі автоматизації та приладобудування. Обгрунтування наукової проблеми та теми дослідження в магістерській кваліфікаційній роботі. Самостійна робота студента в системі наукових досліджень. Оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх в практичну діяльність.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): індивідуальне науково-дослідне завдання, усне опитування; -Підсумковий контроль (100%, контрольний захід залік); усна форма (30 %).
Рекомендована література: 1. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень /С.Ф. Філіпенко - Київ: Академвидав, 2005. - 208 с. 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень / В.І. Романчиков - Київ, Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. — 254 с. 3. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. — Львів: Ромус-Поліграф, 2002.— 128 c. 4 . Організація науки і наукових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Инфо Пресса. – Режим доступу : http://www.infolibrary.com.ua/books-text-8390.html.

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, частина 2

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.11.E.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретичні основи та методологію наукових досліджень; - уміти застосовувати під час проведення досліджень сучасний математичний апарат; - уміти самостійно виконувати наукові дослідження; - уміти оформляти та презентувати результати наукових досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - технологічні об’єкти та процеси виробництва; автоматизація технологічних процесів різних галузей промисловості; – кореквізити: - моделювання та оптимізація систем керування; практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Роль наукових досліджень у підготовці висококваліфікованих магістрів-науковців. Наукова організація дослідного процесу. Зміст і етапи наукового дослідження. Процес наукового дослідження в галузі автоматизації та приладобудування. Обгрунтування наукової проблеми та теми дослідження в магістерській кваліфікаційній роботі. Самостійна робота студента в системі наукових досліджень. Оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх в практичну діяльність.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): індивідуальне науково-дослідне завдання, усне опитування; -Підсумковий контроль (100%, контрольний захід залік); усна форма (30 %).
Рекомендована література: 1. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень /С.Ф. Філіпенко - Київ: Академвидав, 2005. - 208 с. 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень / В.І. Романчиков - Київ, Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. — 254 с. 3. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. — Львів: Ромус-Поліграф, 2002.— 128 c. 4 . Організація науки і наукових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Инфо Пресса. – Режим доступу : http://www.infolibrary.com.ua/books-text-8390.html.

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, частина 2

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.12.E.051
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретичні основи та методологію наукових досліджень; - уміти застосовувати під час проведення досліджень сучасний математичний апарат; - уміти самостійно виконувати наукові дослідження; - уміти оформляти та презентувати результати наукових досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - технологічні об’єкти та процеси виробництва; автоматизація технологічних процесів різних галузей промисловості; – кореквізити: - моделювання та оптимізація систем керування; практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Роль наукових досліджень у підготовці висококваліфікованих магістрів-науковців. Наукова організація дослідного процесу. Зміст і етапи наукового дослідження. Процес наукового дослідження в галузі автоматизації та приладобудування. Обгрунтування наукової проблеми та теми дослідження в магістерській кваліфікаційній роботі. Самостійна робота студента в системі наукових досліджень. Оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх в практичну діяльність.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): індивідуальне науково-дослідне завдання, усне опитування; -Підсумковий контроль (100%, контрольний захід залік); усна форма (30 %).
Рекомендована література: 1. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень /С.Ф. Філіпенко - Київ: Академвидав, 2005. - 208 с. 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень / В.І. Романчиков - Київ, Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. — 254 с. 3. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. — Львів: Ромус-Поліграф, 2002.— 128 c. 4 . Організація науки і наукових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Инфо Пресса. – Режим доступу : http://www.infolibrary.com.ua/books-text-8390.html.