Електромагнітна сумісність

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.O.1
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електроенергетика та системи управління
Лектор: д.т.н., професор Варецький Юрій Омелянович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння основних причини погіршення якості електроенергії та проблеми електромагнітної сумісності в електричних мережах; • знання про сучасний стан проблеми якості електроенергії в електричних мережах України; • основні визначення та методи розрахунку показників якості електроенергії; • сучасні знання про можливості вирішення проблеми покращення якості електроенергії; • здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, необхідних для розв’язування інженерних задач та виконання досліджень, пов’язаних з проблемами електромагнітної сумісності в електричних мережах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає потреби
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика основних типів електромагнітних збурень в електричних мережах. Термінологія. Електромагнітна сумісність в електричних мережах. Причини погіршення якості електроенергії в електричних мережах. Економічні аспекти проблеми якості електроенергії. Нормативні документи. Принципи аналізу та розрахунку показників якості електроенергії в електричних мережах. Засоби покращення показників якості електроенергії. Моніторинг та вимірювання показників якості електроенергії.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних і розрахункової робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль - екзамен: письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Жежеленко И.В., ШидловскийА.К., Пивняк Г.Г. и др. Электромагнитная совместимость потребителей. - М., Машиностроение.- 2012. - 351 с. 2. Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Показатели качества электроэнергии на промышленных предприятиях. – М.,Энергоатомиздат. – 2000. – 252 с. 3. Dugan R.C., McGranaghan M.F., Santoso S., Beaty W.H. Electrical Power System Quality. - McGraw-Hill.-2004 – 521 c. https://docs.google.com/file/d/0B5vXY4-Kg5GeNTVwZG1YMFpRakk/edit