Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.O.4
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електроенергетика та системи управління
Лектор: доцент, к.т.н., доцент Шелех Юрій Леонідович доцент, к.т.н., доцент Степан Іванович Качан
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • сучасний стан електротравматизму в електроустановках та причини його високого рівня в Україні; • основи теорії електробезпеки; • системи захисту від ураження людини електричним струмом; • формування сучасної нормативної бази та принципів створення електричних мереж з гарантованим рівнем електробезпеки; • законодавчі та нормативні документи з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Електротехнічні системи електроспоживання; Основи охорони праці, Цивільна безпека.
Короткий зміст навчальної програми: Стан і проблеми електробезпеки. Дія електричного струму на організм людини. Критерії електробезпеки. Концепція підвищення рівня безпеки. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Засади синтезу електричних мереж з підвищеним рівнем електробезпеки. Моніторинг небезпек виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту на енергетичних об’єктах. Практика електробезпеки. Види захисту від ураження електричним струмом. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (100%); • підсумковий контроль - диференційований залік: за результатами поточного контролю.
Рекомендована література: • Маліновський А.А., Никонець Л.О., Гапанович В.Г. Теорія та практика електробезпеки, навчальний посібник для студентів базового напряму "Електротехніка", Львів, видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005, 243 с. • Теорія та практика електробезпеки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.0906 "Електротехніка". Львів, 2003, 59 с. • Никонец Л.А., Малиновский А.А., Шелех Ю.Л. и др. Научные основы (теория) электробезопасности, Друк НВФ "Українські технології", Львів, 2008, 222 с. • Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: К.ф.-м.н., доцент Качан Степан Іванович К.т.н., доцент Шелех Юрій Леонідович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • сучасний стан електротравматизму в електроустановках та причини його високого рівня в Україні; • основи теорії електробезпеки; • системи захисту від ураження людини електричним струмом; • формування сучасної нормативної бази та принципів створення електричних мереж з гарантованим рівнем електробезпеки; • законодавчі та нормативні документи з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Електротехнічні системи електроспоживання; • Основи охорони праці, цивільна безпека.
Короткий зміст навчальної програми: Стан і проблеми електробезпеки. Дія електричного струму на організм людини. Критерії електробезпеки. Концепція підвищення рівня безпеки. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Засади синтезу електричних мереж з підвищеним рівнем електробезпеки. Моніторинг небезпек виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту на енергетичних об’єктах. Практика електробезпеки. Види захисту від ураження електричним струмом. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (100%); • підсумковий контроль - диференційований залік: за результатами поточного контролю.
Рекомендована література: • Маліновський А.А., Никонець Л.О., Гапанович В.Г. Теорія та практика електробезпеки, навчальний посібник для студентів базового напряму "Електротехніка", Львів, видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005, 243 с. • Теорія та практика електробезпеки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.0906 "Електротехніка". Львів, 2003, 59 с. • Никонец Л.А., Малиновский А.А., Шелех Ю.Л. и др. Научные основы (теория) электробезопасности, Друк НВФ "Українські технології", Львів, 2008, 222 с. • Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.