Міжнародна та національна енергетична політика

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна