Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.O.015
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Викладачі кафедри
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати конструктивне виконання та технологічні особливості основного теплотехнічного устаткування; • знати сучасну технологію проектування теплоенергетичного обладнання АЕС; • знати методи і форми оперативно-диспетчерського управління технологічними процесами; • вміти монтувати і налагоджувати теплотехнічне обладнання, запускати, експлуатувати та зупиняти реакторні і турбінні установки; • вміти досліджувати стосовно магістерської роботи питання проектування та налагодження систем АЕС; • вміти аналізувати існуючі технологічні процеси перетворення енергії палива в теплову і електричну, проводити порівняльну оцінку стану виробництва до і після втілення заходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нестаціонарні процеси в ядерних реакторах; • Експлуатація атомних електричних станцій.
Короткий зміст навчальної програми: Атомні електростанції, об’єкти атомної енергетики, турбіни атомних електричних станцій, теплові схеми атомних електричних станцій, експлуатація атомних електричних станцій.
Методи та критерії оцінювання: Захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні атестаційної комісії по захисту дипломних робіт.
Рекомендована література: 1. Атомные электрические станции. Т.Х. Маргулова - М.: Высшая школа, 1974, 359с. 2. Аркадьев Б.А. Режими работы турбоустановок АЭС - М.: Электроатомиздат, 1986, 264с. 3. Сепарация влаги в турбинах АЭС. Г.А. Филиппов, О.А. Поваров - М.: Энергия, 1980, 320с. 4. В.Я.Рыжкин. „Тепловые электрические станции”. Энергоиздат, М., 1987.