Маневренні режими роботи парових та газових турбін

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.3
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н., Кравець Тарас Юрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати пускові режими роботи парових та газових турбін; • знати режими зупинки парових та газових турбін; • знати теплові процеси в протічній частині турбін під час маневрових режимів; • вміти оптимізувати режим роботи турбіни; • вміти забезпечити оптимальний маневровий режим роботи парової чи газової турбіни і елементів її теплоенергетичної установки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методи аналізу показників роботи об’єктів теплоенергетики.
Короткий зміст навчальної програми: Основи процесів пускових режимів парових та газових турбін: фізичні основи процесів, що відбуваються при пуску турбін, деформація і руйнування металу, виникнення напружень в деталях турбін. Пускові режими роботи парових та газових турбін з холодного стану. Пускові режими роботи парових та газових турбін із гарячого і неохолодженого станів. Особливі маневрові режими при пусках парових та газових турбін. Аварійні ситуації при маневрових режимах турбін і їх попередження: жолоблення циліндрів парових турбін, прогинання валів роторів парових турбін, механічні пошкодження лопаткового апарату, ерозія і корозія деталей парових турбін. Режим аварійної зупинки. Режим роботи на зупиненій турбіні. Забезпечення чистоти конденсаторів. Покращення експлуатаційних характеристик устаткування. Зняття деяких характеристик САР. Режими скидання навантажень.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Пускові режими роботи парових турбін енергоблоків ТЕС. Мисак Й.С., Галянчук І.Р., Дворовенко В.М. НВФ "Українські технології", Львів, 2008. – 265с. 2. Зупинка парових турбін енергоблоків ТЕС. Мисак Й.С., Кравець Т.Ю., Дворовенко В.М. НВФ "Українські технології", Львів, 2011. – 194с. 3. А.Г. Костюк, А.Н. Шерстюк, Газотурбинные установки. – М.: Высш. школа 1979, 254 с.