Актуальні проблеми цивільного права

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна