Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.022
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Викладачі кафедри
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати конструктивне виконання та технологічні особливості основного теплотехнічного устаткування; • знати сучасну технологію проектування теплоенергетичного обладнання; • знати методи і форми оперативно-диспетчерського управління технологічними процесами; • вміти монтувати і налагоджувати теплотехнічне обладнання, запускати, експлуатувати та зупиняти котельні і турбінні установки; • вміти досліджувати питання проектування та налагодження систем промислової теплоенергетики; • вміти аналізувати існуючі технологічні процеси перетворення енергії палива в теплову і електричну, проводити порівняльну оцінку стану виробництва до і після втілення заходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Промислові теплові електростанції, частина 1, частина 2; • Режими роботи об’єктів теплоенергетики; • Теплові електричні станції, частина 1, частина 2; • Режими роботи об’єктів теплових електростанцій.
Короткий зміст навчальної програми: Теплові та атомні електростанції, об’єкти теплоенергетики.
Методи та критерії оцінювання: • Захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні атестаційної комісії по захисту дипломних робіт.
Рекомендована література: 1. Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. - 256 с. 2. П.І. Янко, Й.С. Мисак. Режими експлуатації енергетичних котлів. — Львів: Українські технології, 2004, - 272 с. 3. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортнихз палив. — Львів — Львівська політехніка, — 2002. — 136с. 4. Теплова енергетика. Нові виклики часу. За заг. редакцією П.Омеляновського, Й.Мисака. – Львів: НВФ «Українські технології», 2009. – 660с.