Засоби автоматизації вимірювань, контролю та діагностики

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.M.20
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Комп'ютеризовані системи автоматики
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна