Актуальні проблеми цивільного права

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна