Технології розроблення та управління життєвим циклом програмного забезпечення

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.E.41
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна