Інтеграційні технології в автоматизованих системах керування

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.O.9
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна