Технології Індустрії 4.0

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.M.26
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна