Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.O.29
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна