Технології перероблення та утилізації відходів

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.00.O.007
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формування системи знань про методи та технології перероблення та утилізації відходів та на надання студентам знань та практичних навичок для роботи з технологіями утилізації та перероблення відходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моделювання очищення промислових відходів
Короткий зміст навчальної програми: Відходи: класифікація, законодавча база. Методи утилізації відходів. Утилізація відходів у різних галузях промисловості. Інноваційні технології утилізації відходів. Утилізація твердих побутових відходів. Рециклінг відходів. Засоби комплексного використання вторинних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, - Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Під ред. В.Г. Петрука. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. – 160 с. 2. Митрохин Н.Н. Утилизация и рециклинг автомобилей: учеб. пособие /Н.Н. Митрохин, А.П. Павлов. – М.: МАДИ, 2015. – 120 с. 3. М. Е. Краснянский. Утилизация и рекуперация отходов: Учебное пособие, издание 2-е, исправленное и дополненное. – Харків: Бурун Книга, 2007. – 265 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Технології перероблення та утилізації відходів (курсовий проект)

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формування системи знань про методи та технології перероблення та утилізації відходів та на надання студентам знань та практичних навичок для роботи з технологіями утилізації та перероблення відходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моделювання очищення промислових відходів
Короткий зміст навчальної програми: Відходи: класифікація, законодавча база. Методи утилізації відходів. Утилізація відходів у різних галузях промисловості. Інноваційні технології утилізації відходів. Утилізація твердих побутових відходів. Рециклінг відходів. Засоби комплексного використання вторинних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, - Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Під ред. В.Г. Петрука. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. – 160 с. 2. Митрохин Н.Н. Утилизация и рециклинг автомобилей: учеб. пособие /Н.Н. Митрохин, А.П. Павлов. – М.: МАДИ, 2015. – 120 с. 3. М. Е. Краснянский. Утилизация и рекуперация отходов: Учебное пособие, издание 2-е, исправленное и дополненное. – Харків: Бурун Книга, 2007. – 265 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).