Пакування і зберігання товарів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.056
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання основ класифікації, стандартизації та уніфікації тари, а також характеристики основних видів тари та її значення для упакування товарів; - володіння технологіями упакування окремих груп продовольчих та непродовольчих товарів; - володіння методами визначенні якості тари й пакувальних матеріалів вітчизняного і зарубіжного виробництва та проведення їх експертизи; - здатність використовувати систему штрихового кодування тари та упаковки для продовольчих та непродовольчих товарів; - здатність використовувати технології маркування пакувальних матеріалів та тари.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математика для економістів - Основи маркетингу - Основи менеджменту - Основи підприємництва - Хімія - Економіка торговельного підприємництва
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і завдання дисципліни «Пакування і зберігання товарів»; роль упаковки у торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; класифікація, стандартизація та уніфікація тари для продовольчих та непродовольчих товарів; основні види дерев’яної, картонної, паперової та м’якої тари, що використовується під час транспортування зберігання та реалізації товарів; характеристика металевої тари для пакування продовольчих та непродовольчих товарів; характеристика скляної тари для пакування продовольчих та непродовольчих товарів; характеристика полімерної тари, призначеної для пакування продовольчих та непродовольчих товарів; маркування пакувальних матеріалів та тари.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Закон України «Про захист прав споживачів», № 3161-ІУвід 01.01.2005 р. 2. Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», № 2116-15 від 21.10.2004 р. 3. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів», № 2809-15 від 05.09.2005 р. 4. ДCТУ ISO 7348:2010 Тара скляна. Виробництво. Словник термінів. 5. ДСТУ 4260-2003 Споживча тара і пакування. Маркування. Загальні вимоги. 6. ДСТУ EN 13427:2008 Пакування. Вимоги щодо застосування європейських стандартів у сфері пакування та відходів пакування. 7. ДСТУ EN 13429:2008 Пакування. Вторинне використання. 8. ДСТУ EN 20090-1-2002 Тара металева легка. Позначення і методи визначення розмірів та місткості. Частина 1. Банки з відкритою горловиною. 9. ДСТУ EN 20090-2-2002 Тара металева легка. Позначення і методи визначення розмірів та місткості. Частина 2. Тара загального призначення . 10. ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови. 11. ДСТУ ГОСТ 9569:2009 Папір парафінований. Технічні умови. 12. ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 41:2004 Настанови стосовно пакування. Положення, спрямовані на задоволення потреб споживача. 13. Губа Л.М., Шурдук І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 136 с. 14. Завгородня В.М., Сирохман І.В., Демкевич Л.І. Тара і упакування продовольчих товарів: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво: Львівська комерційна академія, 2001.-255. 15. Козлов А.П. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Навчально-методичний посібник. – Днепропетровск: ДУЕП, 2006. – 135 с. 16. Осика В.А. Тара і пакування товарів. Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2001. – 86 с. 17. Осика В.А. Пакувальні матеріали і тара: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2006. – 372 с. 18. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 616 с.