Моделювання і прогнозування в Інтернет-торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.084
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою вивчення дисципліни є визначення та дослідження чинників, переваг, функцій та сегментів розвитку Інтернет-торгівлі, як важливого напряму впливу на розвиток сучасної бізнес-середовища. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: аналіз сучасного стану інтернет-торгівлі товарами; особливості і окремі аспекти товарної інтернет-торгівлі в міжнародному вимірі на сучасному етапі; сучасні підходи до вивчення інтернет-торгівлі; переваги реалізації продукції через інтернет-магазини; стан розвитку електронної комерції в Україні та світі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Міжнародна торгівля Міжнародні трансферні операції та контракти Міжнародна науково-технічна кооперація Управління трансфером та комерційною діяльністю Міжнародний рух чинників виробництва Документальний супровід комерційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Інтернет-торгівля як елемент сучасної ринкової інфраструктури. Формування електронної торгівлі в світовій та національній економіці. Розвиток інтернет-торгівлі в умовах сучасного бізнес-середовища. Особливості та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні Стан та особливості розвитку інтернет-торгівлі товарами в міжнародному вимірі
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, поточні тести . Екзаменаційний контроль (60 %): іспит; тестові завдання (50 %) усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Интернет-торговля в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://proit.com.ua/article/telecom/2013/07/22/180231. html 2. Исследование рынка электронной коммерции в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ain. ua/2013/04/11/120835 3. Ілляшенко С.М. Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Mechanism of Economic Regulation. – 2014. – № 3. – С. 72–81. 4. Осацька Ю.Є. Міжнародна торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.Є. Осацька, О.М. Зінченко // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 814–816. 5. Сазонець О.М. Розвиток міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних послуг / О.М. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 5
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Моделювання і прогнозування в Інтернет-торгівлі (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.085
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою вивчення дисципліни є визначення та дослідження чинників, переваг, функцій та сегментів розвитку Інтернет-торгівлі, як важливого напряму впливу на розвиток сучасної бізнес-середовища. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: аналіз сучасного стану інтернет-торгівлі товарами; особливості і окремі аспекти товарної інтернет-торгівлі в міжнародному вимірі на сучасному етапі; сучасні підходи до вивчення інтернет-торгівлі; переваги реалізації продукції через інтернет-магазини; стан розвитку електронної комерції в Україні та світі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Міжнародна торгівля Міжнародні трансферні операції та контракти Міжнародна науково-технічна кооперація Управління трансфером та комерційною діяльністю Міжнародний рух чинників виробництва Документальний супровід комерційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Інтернет-торгівля як елемент сучасної ринкової інфраструктури. Формування електронної торгівлі в світовій та національній економіці. Розвиток інтернет-торгівлі в умовах сучасного бізнес-середовища. Особливості та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні Стан та особливості розвитку інтернет-торгівлі товарами в міжнародному вимірі
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, поточні тести . Екзаменаційний контроль (60 %): іспит; тестові завдання (50 %) усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Интернет-торговля в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://proit.com.ua/article/telecom/2013/07/22/180231. html 2. Исследование рынка электронной коммерции в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ain. ua/2013/04/11/120835 3. Ілляшенко С.М. Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Mechanism of Economic Regulation. – 2014. – № 3. – С. 72–81. 4. Осацька Ю.Є. Міжнародна торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.Є. Осацька, О.М. Зінченко // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 814–816. 5. Сазонець О.М. Розвиток міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних послуг / О.М. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 5
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).