Технологія та устаткування для очищення промислових вод

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.M.036
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Характеристика основних забруднень .Вивчення технологій очищення промислових вод; • знати принципи роботи очисного обладнання та вміти його розрахувати; • мати теоретичні і практичні навички вибрати технологічні методи для очищення промислових вод та переробки відходів, вибрати і розрахувати очисне обладнання; • здобуття навиків проведення оцінки об’єкта на навколишнє середовище.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Біологія та мікробіологія; • Гідрологія; • Основи промислової екології.
Короткий зміст навчальної програми: Значення води в природі. Характеристика якості води. Фізико-хімічні технології очищення промислових вод. Класифікація забруднень. Типи біосистем очищення стоків. Аеробні методи очищення стічних вод. Анаеробні методи очищення стічних вод. Специфіка біоочисних комплексів виробництв. Комплексна обробка стічних вод .
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Пирог Т.П. ІгнатоваО.А. Загальна біотехнологія Підручник.-К.: НУХТ, 2008. – 485 с. 2. О.В. Швед О.Б. Миколів О.З. Комаровська-Пороховець В.П.Новіков Екологічна біотехнологія. Навчальний посібник;у 2 кн. –Львів: Видавництво Національного університета Львівська політехніка, 2010. ? 368 с. 3. Яворська Г.В. Гудзь В.М. Гнатуш С.О. Промислова біотехнологія: Навчальний посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2002. – 256 с.