Вимірювання та аналіз параметрів довкілля

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.058
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: доц. Цюпко Ф.І.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • обґрунтовано вибирати методику для конкретного забруднювача. • оцінювати аналітичні можливості методів. • мати уявлення про застосування методів аналітичної хімії в майбутній роботі за спеціальністю. • мати навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. • кваліфіковано використовувати лабораторне аналітичне обладнання та прилади. • точно відтворювати методику за описом. • проводити метрологічну оцінку точності та правильності одержаних результатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Хімія • Фізико-хімічні методи аналізу • Моніторинг довкілля, ч.1
Короткий зміст навчальної програми: Метрологічні аспекти контролю якості стану довкілля. Похибки вимірювання. Статистична обробка результатів вимірювань. Засоби вимірювань параметрів довкілля (температура, тик, вологість). Відбір проб і підготовка їх до аналізу. Аналіз хімічного складу об’єктів навколишнього середовища (повітря, води, грунтів). Оцінка якості води.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, лабораторні роботи (20 %) • підсумковий контроль (80 %) – іспит.
Рекомендована література: 1. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. – Київ: Світ, 2003. – 288 с. 2. Вольцицький Д.Л., Федишин Б.М., Борисюк Б.В. Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 265 с.