Технології альтернативної енергетики

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.055
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда Марія Віталіївна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання властивостей альтернативних і відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, геотермальної , гідроенергетики, енергії біомаси); шляхи використання їх для створення енергоощадних технологій і обладнання та використання у виробництві і побуті
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: фізика, екологічна безпека
Короткий зміст навчальної програми: Сонячна енергія. Сонячні енергетичні системи. Вітроенергетика. Геотермальна енергія. Мала гідроенергетика. Енергія біомаси.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%) — контрольна робота, усне опитування • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Рекомендована література: 1. Мисак Й.С., Озарків І.М. i ін. Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика. Львів, в-во НВФ «Українські технології», 2013, 356с. 2. Дудюк Д.Л, Мазепа С.С, Гнатишин Я.М. Нетрадиційна енергетика: основи теорії і задачі. Львів, в-во Магнолія, 2008, 188с. 3. Калетнік Г.М., Пришляк В.М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України. Навчальний посібник. – К: Аграрна наука, 2010, 327с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).