Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна