Методи і моделі прийняття управлінських рішень

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.004
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна