Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.024
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета: формування системи знань набуття умінь і навичок визначення ідентифікуючих ознак товарів, сучасних методів виявлення фальсифікації товарів, визначення якості продукції та предметів матеріально-технічного забезпечення в закладах торгівлі в розрізі надання послуг у сфері туризму, навчитися використовувати отриманні знання на практиці. Завданням навчальної дисципліни є : - вивчення видів ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів; - оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки України в цілому; - ознайомлення із засобами фальсифікації продовольчих товарів і методами їх виявлення; - встановлення ідентифікуючих ознак продовольчих товарів; - встановлення ідентифікуючих ознак непродовольчих товарів; - вивчення наслідків фальсифікації продовольчих товарів та заходів по її запобіганню; - ідентифікація та визначення якості продовольчої продукції та сировини в організаціях торгівлі; - виробити вміння та навики з практичного застосування методів визначення фальсифікації товарів; - запобігання реалізації фальсифікованих товарів з метою підвищення іміджу країни.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Корпоративна культура і фінансова грамотність у сфері міжнародних трансферних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Види і засоби,способи і методи ідентифікації. Сутність, види танаслідки фальсифікації товарів. Заходи попередження та методи визначення фальсифікації. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації зерноборошняних товарів. Способи і методи проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації кондитерських та смакових товарів. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації фруктово-овочевої продукції. Способи і методи проведення ідентифікаціїта виявлення фальсифікації молока тамолочних продуктів,харчових жирів, яєць і яєчних товарів, харчових концентратів. Способи і методи проведення ідентифікаціїта виявлення фальсифікації м’яса ім’ясних товарів, риби і рибних товарів. Ідентифікація непродовольчих товарів. Фальсифікація непродовольчих товарів
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30% ) підсумковий контроль (70% )
Рекомендована література: 1. Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. 2. Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів. Київ: ЦНМЛ, 2003. – 275 с. 3. Жук В.А. Сенсорний аналіз: навчальний посібник. Київ: Укоопосвіта, 1999.– 236 с. 4. Дубініна А.А., Попова Т.М. Сучасні методи ідентифікації та визначення фальсифікованих товарів [Електронний ресурс] : пакет комплексних контрольних завдань – Електрон. дані. Харків : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. 5. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчальнометодичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. – 240 с. 6. Методи визначення фальсифікації товарів/ Дубініна А.А., Овічіннікова І.Ф., Дубініна С.О. та інші. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2010. – 272 с. 7. Методи визначення фальсифікації товарів: лабораторний практикум / А. А. Дубініна, Т. М. Летута, С. О. Дубініна, І. Ф. Овічіннікова. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 336 с. 8. Назаренко Л.О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс: навчальний посібник . Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 250 с. 9. Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 10. Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 344 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета: формування системи знань набуття умінь і навичок визначення ідентифікуючих ознак товарів, сучасних методів виявлення фальсифікації товарів, визначення якості продукції та предметів матеріально-технічного забезпечення в закладах торгівлі в розрізі надання послуг у сфері туризму, навчитися використовувати отриманні знання на практиці. Завданням навчальної дисципліни є : - вивчення видів ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів; - оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки України в цілому; - ознайомлення із засобами фальсифікації продовольчих товарів і методами їх виявлення; - встановлення ідентифікуючих ознак продовольчих товарів; - встановлення ідентифікуючих ознак непродовольчих товарів; - вивчення наслідків фальсифікації продовольчих товарів та заходів по її запобіганню; - ідентифікація та визначення якості продовольчої продукції та сировини в організаціях торгівлі; - виробити вміння та навики з практичного застосування методів визначення фальсифікації товарів; - запобігання реалізації фальсифікованих товарів з метою підвищення іміджу країни.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Корпоративна культура і фінансова грамотність у сфері міжнародних трансферних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Види і засоби,способи і методи ідентифікації. Сутність, види танаслідки фальсифікації товарів. Заходи попередження та методи визначення фальсифікації. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації зерноборошняних товарів. Способи і методи проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації кондитерських та смакових товарів. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації фруктово-овочевої продукції. Способи і методи проведення ідентифікаціїта виявлення фальсифікації молока тамолочних продуктів,харчових жирів, яєць і яєчних товарів, харчових концентратів. Способи і методи проведення ідентифікаціїта виявлення фальсифікації м’яса ім’ясних товарів, риби і рибних товарів. Ідентифікація непродовольчих товарів. Фальсифікація непродовольчих товарів
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30% ) підсумковий контроль (70% )
Рекомендована література: 1. Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. 2. Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів. Київ: ЦНМЛ, 2003. – 275 с. 3. Жук В.А. Сенсорний аналіз: навчальний посібник. Київ: Укоопосвіта, 1999.– 236 с. 4. Дубініна А.А., Попова Т.М. Сучасні методи ідентифікації та визначення фальсифікованих товарів [Електронний ресурс] : пакет комплексних контрольних завдань – Електрон. дані. Харків : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. 5. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчальнометодичний посібник. Львів: ЛІЕТ, 2015. – 240 с. 6. Методи визначення фальсифікації товарів/ Дубініна А.А., Овічіннікова І.Ф., Дубініна С.О. та інші. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2010. – 272 с. 7. Методи визначення фальсифікації товарів: лабораторний практикум / А. А. Дубініна, Т. М. Летута, С. О. Дубініна, І. Ф. Овічіннікова. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 336 с. 8. Назаренко Л.О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс: навчальний посібник . Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 250 с. 9. Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 10. Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 344 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).