Кліматичний менеджмент

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.E.028
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Люта Оксана Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність визначати екологічні ризики, пов’язані зі зміною клімату на основі проведених моніторингових досліджень, та розробляти стратегії ефективного їх врегулювання. • знати сучасні тенденції та стратегії розвитку України та інших держав, які пов’язані з пом’якшення змін клімату та адаптацією до їх наслідків; • знати сучасні інноваційні технології, які можуть бути застосованими у різних галузях економіки держави з метою зменшення впливу змін клімату на навколишнє середовище; • вміти запропонувати ефективні технологічні рішення щодо врегулювання екологічних ризиків пов’язаних зі змінами клімату; • вміти розробити перспективний план розвитку галузі спрямований на пом’якшення змін клімату та адаптацію до наслідків існуючих змін клімату; • вміти аналізувати ефективність заходів щодо ефективного управління та впровадження новітніх технологій для зменшення впливу галузі на навколишнє середовище та клімат загалом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Метеорологія та кліматологія; • Екологічний менеджмент та аудит; • Законодавство України в галузі природокористування
Короткий зміст навчальної програми: Зміни клімату та його вплив на різні галузі економіки. Екологічні ризики пов’язані зі змінами клімату. Сучасні тенденції та стратегії розвитку України та інших держав, які пов’язані з пом’якшенням змін клімату та адаптацією до їх наслідків. Основи проведення екологічного моніторингу та визначення основних забрудників, які впливають на навколишнє середовище. Використання моніторингових даних для визначення перспективних напрямків розвитку різних галузей економіки. Інноваційні технології та перспективні плани розвитку різних галузей економіки. Державне регулювання екологічної політики у галузі адаптації до змін клімату та зменшення негативних наслідків.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль – усне опитування (30%) • Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Проценко Г.Д. Метеорологія та кліматологія: Навчальний посібник. – К. 2007. – 265с. 2. Єременко І., Винярська М., Мельник Ю. Кліматична політика України:енергетична складова: К: Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2019. – 43 с. 3. С. П. Іванюта, О. О. Коломієць, О. А. Малиновська, Л. М. Якушенко. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналітична доповідь. К.: НІСД, 2020. – 110 с. 4. Л. В. Паламарчук, С. В. Краковська. Регіональні зміни клімату України: Методичні вказівки до навчального курсу для студентів географічного факультету спеціальності «Метеорологія та кліматологія». – К. : Прінт-Сервіс, 2018. – 90 с. 5. С. А. Балюка, В. В. Медведева, Б. С. Носка Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти. - Харків: 2018. – 363 с.