Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання основ законодавства у сфері торгівлі; • здатність розробляти моделі оцінювання ресурсів та результатів діяльності торговельного підприємства; • володіння методами визначення потреби підприємства в товарних запасах, аналізувати виконання плану поставки товарів; • здатність оцінювати ефективність діяльності торговельного підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Сутність торгівлі як галузевої економічної системи та основи її функціонування в умовах ринкової економіки; торговельне підприємство в системі ринкових відносин; стратегія діяльності торговельного підприємства та її обґрунтування; управління обсягом та асортиментною структурою обороту торговельного підприємства; управління товарними запасами торговельного підприємства; управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства; управління трудовими ресурсами торговельного підприємства; управління формуванням та розвитком матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства; управління поточними витратами торговельного підприємства; управління доходами торговельного підприємства; управління прибутком торговельного підприємства.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, залік).
Рекомендована література: 1. Л.О. Лігоненко Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання практичних завдань / Л.О. Лігоненко, І.В. Височин . – К, 2010. – 455 с. 2. Протопопова В.О. Економіка торговельного підприємства: навчальний посібник / Протопопова В.О., Головінов М.І. – Донецьк, 2009. – 367 с. 3. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації / Балабанова Л.В. – Доценьк, 2003. – 148 с. 4. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.