Законодавство України в галузі захисту навколишнього середовища

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна