Технології перероблення та утилізації відходів

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.O.007
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Погребенник В.Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формування системи знань про методи та технології перероблення та утилізації відходів та на надання студентам знань та практичних навичок для роботи з технологіями утилізації та перероблення відходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моделювання очищення промислових відходів
Короткий зміст навчальної програми: Відходи: класифікація, законодавча база. Методи утилізації відходів. Утилізація відходів у різних галузях промисловості. Інноваційні технології утилізації відходів. Утилізація твердих побутових відходів. Рециклінг відходів. Засоби комплексного використання вторинних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, - Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Під ред. В.Г. Петрука. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. – 160 с. 2. Митрохин Н.Н. Утилизация и рециклинг автомобилей: учеб. пособие /Н.Н. Митрохин, А.П. Павлов. – М.: МАДИ, 2015. – 120 с. 3. М. Е. Краснянский. Утилизация и рекуперация отходов: Учебное пособие, издание 2-е, исправленное и дополненное. – Харків: Бурун Книга, 2007. – 265 с.

Технології перероблення та утилізації відходів (курсовий проект)

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Погребенник В.Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формування системи знань про методи та технології перероблення та утилізації відходів та на надання студентам знань та практичних навичок для роботи з технологіями утилізації та перероблення відходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моделювання очищення промислових відходів
Короткий зміст навчальної програми: Відходи: класифікація, законодавча база. Методи утилізації відходів. Утилізація відходів у різних галузях промисловості. Інноваційні технології утилізації відходів. Утилізація твердих побутових відходів. Рециклінг відходів. Засоби комплексного використання вторинних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, - Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Під ред. В.Г. Петрука. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. – 160 с. 2. Митрохин Н.Н. Утилизация и рециклинг автомобилей: учеб. пособие /Н.Н. Митрохин, А.П. Павлов. – М.: МАДИ, 2015. – 120 с. 3. М. Е. Краснянский. Утилизация и рекуперация отходов: Учебное пособие, издание 2-е, исправленное и дополненное. – Харків: Бурун Книга, 2007. – 265 с.