Дистанційні методи екологічних досліджень

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.E.022
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Проф. Погребенник В.Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Процеси досліджень параметрів довкілля за допомогою дистанційних методів контролю. Параметри та вимоги до засобів дистанційного контролю. Дистанційні системи визначення параметрів середовищ. Принципи побудови, структура та оптимізація параметрів систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека, інформаційно-вимірювальні технології в екології
Короткий зміст навчальної програми: Опанувати різноманітні класифікації методів класичного аналізу отриманих результатів (ранжування, кластеризація тощо). Опанувати класифікацію і види аерокосмічної зйомки. Вивчити технології попередньої обробки та аналізу цифрових знімків. Вивчити матеріали з тематичних сайтів щодо дистанційних методів вивчення екологічних проблем урбанізованих територій.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота; - Підсумковий контроль (70%) — іспит.
Рекомендована література: Масікевич Ю. Г., Гринь С. О., Герецун Г. М. та інш. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Чернівці, Зелена Буковина, 2005. 343 с. Берлянт А. М. Картографический словарь М.: Науч. мир, 2005. 424 с. Библиогр.: С. 419?424. Гічка М.М. Дистанційне зондування в системі моніторингу ґрунтів України. Вісник аграрної науки. 2005. № 12. С. 72–75.