Основи безпеки будівель та споруд

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.M.14
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент, Солтисік Роман Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність застосовувати знання про техногенні небезпеки речовин, матеріалів, технологічних процесів; • Здатність приймати виважені рішення під час виконання робіт щодо безпеки об’єктів; • Здатність аналізувати і контролювати дотримання вимог норм і правил з техногенної безпеки та цивільного захисту під час проектування будівель і споруд;; • СК3. Здатність аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів господарювання (технологічних процесів і обладнання) для людини й навколишнього середовища; • СК13. Обґрунтовувати нормативні та організаційні заходи (пропозиції, рекомендації) з підвищення рівня безпеки об'єктів, поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: — пререквізити: Безпека життєдіяльності Фізика Інженерна і комп’ютерна графіка — кореквізит: Безпечна експлуатація інженерних систем і мереж; Технічна механіка
Короткий зміст навчальної програми: 1. Вступ. Основні поняття безпеки будівель та споруд. 2. Навантаження і впливи на будівлі та споруди 3. Безпека експлуатації металевих конструкцій та матеріалів. 4. Безпека експлуатації кам'яних конструкцій та матеріалів. 5. Безпека експлуатації бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій. 6. Безпека експлуатації основ та фундаментів будівель. 7. Безпека експлуатації дерев'яних конструкцій та матеріалів 8. Безпека експлуатації стін та перегородок, вікон та дверей, фасадів та балконів будівель. 9. Безпека експлуатації покрівлі, покриття, перекриттів і підлог будівель 10. Фізичний і моральний знос будівель 11. Технічна експлуатація будівель 12. Обстеження технічного стану будівель та споруд. 13. Ремонт та реконструкція будівель
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: 1. Виконання індивідуальних практичних завдань. 2. Засвоєння теоретичного матеріалу. Підсумковий контроль: • Залік.
Рекомендована література: 1. Анатолійович Т. О., Гарнець В.М., Баглай В.А., Івлєва Н.П., Назаренко І.І., Бойко І.П., Корнієнко М.В., Малишев О.М., Віроцький В.Д., Костира Н.О., Романушко Є.Г., Шебек М.О., Безух А.В., Лавриненко Л.І., Нілов О.О., Білик С.І., Нілова Т.О. Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд:навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./[за ред. О. А. Тугая, В. М. Гарнеця] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-К.:Вид-во "Хай-Тек Прес",2011 .-448 с. 2. Гавриляк А.І. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель. Навчальний посібник, Львів. – 2010. С. 538. 3. Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник / О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. – Харків: НУЦЗУ, 2010. – 372 с. 4. Гавриляк А. І. Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем:навч. посіб. для студентів буд. спец. ВНЗ/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка",2009 .-292 с. 5. Кінаш Р.І., Гладишев Д.Г. Архітектурні конструкції виробничих будівель:навч. посіб. [для студентів ВНЗ]/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Львів. політехніки, 2015 . -288 с. 6. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції:навч. посіб. [для студентів ВНЗ, які навчаються за баз. напрямом 6.020207 "Дизайн"]/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-2-ге вид., доповн.-Львів:Вид-во Львів. політехніки,2015.-204 с. 7. Будівельне матеріалознавство / П. В. Кривенко, К. К. Пушкарьова, В. Б. Барановський, М. О. Кочевих, Ю. Г. Гасан, Б. Я. Константинівський, В. О. Ракша. — К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2004. — 704 с. 8. Карвацька Ж. К., Карвацький Д. В. Будівельні конструкції. – Видання 2-е, перероблене й доповнене. – Чернівці: Прут, 2008. – 516 с.